do początku mapa serwisu kontakt  
OFERTA

Moja oferta obejmuje następujące zagadnienia i skierowana jest dla:

 • przemysłu (przedsiębiorstw) - nie będących MSP spoczywa obowiązek wykonywania co 4 lata audytu przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Wykonuję audyty zgodnie z normą PN-EN 16247. Audyty energetyczne przeprowadzane są w celu zidentyfikowania strat energii i zoptymalizowania gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie. Audyt energetyczny obejmuje zawsze te same komponenty: identyfikację stanu istniejącego, ocenę potencjału oszczędności energii, wskazanie środków zmniejszenia zużycia energii oraz ocenę ekonomiczną rekomendowanych przedsięwzięć.
 • osób fizycznych (budynki jednorodzinne) - budowa domów jednorodzinnych, wykonywanie analiz energetycznych mających na celu dobór odpowiedniego kotła centralnego ogrzewania, wykonywanie audytów energetycznych w celu pozyskiwania środków finansowych na inwestycje termomodernizacyjne oraz doradztwo dot. efektywności energetycznej.
 • JST(budynki użyteczności publicznej) - wykonywanie audytów i wniosków w celu pozyskania środków z instytucji finansujących (BGK, NFOŚiGW, Fundusze Norweskie, RPO itp), wykonywanie badań termowizyjnych budynków, wykonywanie audytów w celu pozyskania Białych Certyfikatów zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, oraz spełnienie wymaganego obowiązku wykonania audytu co 4 lata.

Całość oferty obejmuje:

 • wykonywanie audytów dużych przedsiębiorstw co 4 lata zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku,
 • wykonywanie audytów zgodnie z normą PN-EN 16247,
 • wykonywanie audytów termomodernizacyjnych zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów 21listopada 2008 roku,
 • wykonywanie audytów zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku w celu pozyskania Białych Certyfikatów,
 • wykonywanie audytów zgodnych z regionalnymi programami (NFOŚiGW, RPO itp.)
 • wykonywanie certyfikatów energetycznych budynków,
 • wykonywanie badań termowizyjnych budynków,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu efektywności energetycznej,
 • budowa i remont domów jednorodzinnych.


Napisz do nas!

Imię:*
Imię:*
Firma:
E-mail:*
Telefon:
* Pola obowiązkowe
Wyślij