do początku mapa serwisu kontakt  
BUDYNKI USŁUGOWE

1. Wykonywanie audytów energetycznych budowlanych w celu pozyskania dofinansowania na działania termomodernizacyjne zmniejszające zużycie energii cieplnej i elektrycznej,

 

2. Wykonywanie audytów oświetleniowych,

 

3. Wykonywanie badań termowizyjnych w celu sprawdzenia poprawności wykonania izolacji cieplnej,

 

4. Wykonywanie wniosków w celu pozyskania dofinansowania na działania termomodernizacyjne na podstawie wykonanego audytu.