do początku mapa serwisu kontakt  
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

1. Pozyskiwanie środków na dofinansowanie do instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych),

 

2. Wykonywanie projektów instalacji OZE,

 

3. Wykonywanie obliczeń cieplnych,

 

4. Montaż paneli fotowoltaicznych,

 

5.Montaż kolektorów słonecznych,

 

6. Wykonywanie wniosków dla instytucji finansujących inwestycje.